FKO Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu

Fabryka kompetencji - Język angielski i ICT z certyfikatem dla osób 50+

Cel główny projektu:

Zwiększenie adaptacyjności osób poprzez wzrost kwalifikacji w zakresie ITC oraz kursów językowych zrealizowane w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wśród osób w wieku 50-64 lata pochodzących z obszarów wiejskich i miast do 50 tysięcy mieszkańców województwa małopolskiego.

Cele szczegółowe projektu:
  • Podniesienie poziomu umiejętności informatycznych osób w wieku 50 - 64 lata;
  • Podniesienie poziomu umiejętności językowych osób w wieku 50 - 64 lata.
W ramach projektu oferujemy:

a.    96 godzinne szkolenia komputerowe zakończone egzaminem ECDL Base, składające się z 4 modułów:
  • B1 — Podstawy pracy z komputerem,
  • B2 — Podstawy pracy w sieci,
  • B3 — Przetwarzanie tekstów,
  • B4 — Arkusze kalkulacyjne.
b.    60 i 120 godzinne szkolenia w zakresie języka angielskiego zakończone egzaminem TOEIC.
2010 - 2024 © Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu | design: Wdesk drukuj góra
Biuro projektu: